Skip to content
medijibg

Projektne vijesti

Kreirani akcioni planovi za nula otpada za šest opština u Srbiji i Bosni i Hercegovini

Kreirani akcioni planovi za nula otpada za šest opština u Srbiji i Bosni i Hercegovini

Intenzivno iscrpljivanje prirodnih resursa u posljednjih 100 godina značajno je oslabilo kapacitet prirodnih sistema da se samostalno regenerišu. Cijenu čovjekovog…
Kako uvesti koncept nula otpada u lokalne zajednice? - Evropska unija podržala jačanje kapaciteta lokalnih aktera u sektoru upravljanja otpadom u Srbiji i BiH

Kako uvesti koncept nula otpada u lokalne zajednice? - Evropska unija podržala jačanje kapaciteta lokalnih aktera u sektoru upravljanja otpadom u Srbiji i BiH

24. i 25. februara 2022. godine održan je trening program pod nazivom Provedba inicijativa za uvođenje koncepta nula otpada u…
Integracija tematike upravljanja otpadom u obrazovni sistem

Integracija tematike upravljanja otpadom u obrazovni sistem

Koncept nula otpada više nije apstraktan pojam. Ovaj pristup zahtjeva promjenu, do sada stečenih navika i kulture življenja, na prvo…
Opštine sa nula otpada: Kreirane smjernice za provedbu koncepta nula otpada u lokalnim zajednicama u BiH i Srbiji

Opštine sa nula otpada: Kreirane smjernice za provedbu koncepta nula otpada u lokalnim zajednicama u BiH i Srbiji

Posljednjih godina, termini cirkularna ekonomija i koncept nula otpada postali su fokus političkog i akademskog diskursa kada se govori o…
Šest opština iz Srbije i BiH potpisalo sporazume o saradnji: Uz podršku EU krećemo ka nula otpada

Šest opština iz Srbije i BiH potpisalo sporazume o saradnji: Uz podršku EU krećemo ka nula otpada

Koncept nula otpada (eng. Zero Waste concept), kao jedan od temeljnih pristupa integrisanih u model cirkularne ekonomije, promovira upravljanje resursima…
Opštine sa nula otpada: Ekološki aktivisti – heroji današnjice

Opštine sa nula otpada: Ekološki aktivisti – heroji današnjice

Ekološka svijest čovjeka se prvi put pojavljuje u zapisima prije najmanje 5.000 godina. U tim spisima su se hvalile divlje…