Skip to content
partneribg

Partneri

Opštine sa nula otpada

Partneri projekta

Centar za energiju, okolinu i resurse (CENER21) je nevladina i neprofitna organizacija osnovana 2006. godine s misijom da doprinese održivom razvoju u jugoistočnoj Europi.

CENER21 sarađuje direktno s ključnim interesnim stranama (međunarodnim organizacijama, donosiocima odluka, industrijom i lokalnim vlastima) primjenjujući tehničku ekspertizu u područjima ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, resursne efikasnosti i čistije proizvodnje, zaštite prirode i biološke raznolikosti, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Organizacija razvija i implementira projekte i rješenja od nacionalnog i regionalnog značaja primjenjujući svoje dugogodišnje iskustvo uz istovremeno uključenje sudionika u taj proces na način da promoviše dijalog među njima.


 

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

info@cener21.ba

+387 33279113

Inženjeri zaštite životne sredine – Environment Engineering Group (EEG) je nevladina, neprofitna organizacija koja je osnovana 2005. godine sa ciljem da da jasan i konkretan doprinos smanjenju štetnog uticaja ljudi na životnu sredinu.

Misija udruženja je da informiše, obrazuje i podstiče građanke i građane na aktivno učešće u održivom razvoju svojih zajednica kroz očuvanje prirodnih resursa, razvoj cirkularne ekonomije i očuvanje zdravlja i blagostanja svih živih bića.

Za 15 godina postojanja, EEG je realizovao brojne projekte od lokalnog, nacionalnog, regionalnog i međunarodnog značaja, pa je dugogodišnje iskustvo rada EEGa u oblasti zaštite životne sredine i cirkularne ekonomije prepoznato kako na teritoriji Srbije tako i šire. Profesionalni odnos prema preuzetim obavezama i efikasno upravljanje raspoloživim resursima rezultiralo je prepoznavanjem EEGa od strane medija, građana i građanki i partnera kao ozbiljne organizacije koja svoje principe i vrijednosti pretvara u konkretne aktivnosti i programe, ispunjavajući tako misiju koju je sebi postavila i dajući doprinos ostvarenju vizije društva u kojem želi da funkcioniše.


 

Novi Sad, Srbija

izzsns@yahoo.com

+38 1216335752