Skip to content
medijibg

Najave događaja

Incijativa “Zona smanjene upotrebe plastike” je pokrenuta u gradu Mostaru u cilju smanjenja onečišćenja okoliša plastikom u BiH

Incijativa “Zona smanjene upotrebe plastike” je pokrenuta u gradu Mostaru u cilju smanjenja onečišćenja okoliša plastikom u BiH

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH i UN regionalni centar aktivnosti Medwaves sa zadovoljstvom najavljuju početak incijative “𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞𝐧𝐞…