Skip to content

O projektu

Opštine sa nula otpada

Projekat “Opštine sa nula otpada“ finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primjenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije, projekat nastoji da ojača društveno – ekonomski razvoj u prekograničnom području između Srbije i Bosne i Hercegovine, kroz primjer 6 pilot opština – 3 u Republici Srbiji i 3 u Bosni i Hercegovini.

Visoko

Sarajevo Centar

Ilijaš

Vladimirci

Krupanj

Bajina Bašta

Online platforma

Učite sa nama!

platforma

Postanite dio platforme za učenje na daljinu koja će objediniti iskustvo stečeno tokom trajanja projekta, omogućiti pristup materijalima za treninge i korisnim alatima, dobrim praksama, standardima i politikama EU te učestvujte u forum diskusijama sa svojim kolegama i stručnjacima.

Title

Flip Box

Add me

Back Side

Easily add or remove any text on your flip box!

Title

Flip Box

Easily add or remove any text on your flip box!

Back Side

Easily add or remove any text on your flip box!

Title

Flip Box

Easily add or remove any text on your flip box!

Back Side

Easily add or remove any text on your flip box!

Budi dio promjene

Uključi se!

ukljucitese

Otpad nije odgovornost samo jednog aktera, tiče se svih nas! Projekat Opštine sa nula otpada pruža podršku lokalnim zajednicama prekograničnog područja kako bismo zajedno unaprijedili sistem upravljanja otpadom vodeći brigu o okolišu i očuvanju prirodnih resursa. Promjena zahtjeva aktivan angažman svih interesnih strana! Jeste li vi jedna od njih?

Samo kroz podršku i međusobnu saradnju
možemo ostvariti tranziciju od linearne ka cirkularnoj ekonomiji!

Hajde da brojimo do nula!

Budite u toku

Najnovije vijesti

Groznica pametnih reciklomata - Da li su građani Bosne i Hercegovine sa reciklažom na Vi, ili pak ne?

Groznica pametnih reciklomata - Da li su građani Bosne i Hercegovine sa reciklažom na Vi, ili pak ne?

Zeleni isprekidani trougao je prva asocijacija na zaštitu okoliša i očuvanje prirode i danas daleko prepoznatljiva oznaka na mnogim ambalažama.…
MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko uvodi dodatni edukacijski sadržaj

MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko uvodi dodatni edukacijski sadržaj

Ako sagledamo načine na koje se rješavaju problemi u današnjem vremenu primijetit ćemo kako se nikad ne rješavaju uzroci, već…
Održan i prvi čas u Srednjoškolskom centru "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš u okviru integracije dodatnog edukacijskog sadržaja u nastavni plan i program

Održan i prvi čas u Srednjoškolskom centru "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš u okviru integracije dodatnog edukacijskog sadržaja u nastavni plan i program

Na putu ka zelenoj tranziciji, korjenite sistemske promjene su potrebne u svim segmentima društva, a mladima je često dodijeljena odgovornost…

Kalendar

Dešavanja i događaji

Incijativa “Zona smanjene upotrebe plastike” je pokrenuta u gradu Mostaru u cilju smanjenja onečišćenja okoliša plastikom u BiH

Incijativa “Zona smanjene upotrebe plastike” je pokrenuta u gradu Mostaru u cilju smanjenja onečišćenja okoliša plastikom u BiH

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH i UN regionalni centar aktivnosti Medwaves sa zadovoljstvom najavljuju početak incijative “𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞𝐧𝐞…