Skip to content

O projektu

Opštine sa nula otpada

Projekat “Opštine sa nula otpada“ finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom.

Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije, projekat nastoji da ojača društveno – ekonomski razvoj u prekograničnom području između Srbije i Bosne i Hercegovine, kroz primer 6 pilot opština – 3 u Republici Srbiji i 3 u Bosni i Hercegovini.

Visoko

Sarajevo Centar

Ilijaš

Vladimirci

Krupanj

Bajina Bašta

Online platforma

Učite sa nama!

platforma

Postanite deo platforme za učenje na daljinu koja će objediniti iskustvo stečeno tokom trajanja projekta, omogućiti pristup materijalima za treninge i korisnim alatima, dobrim praksama, standardima i politikama EU te učestvujte u forum diskusijama sa svojim kolegama i stručnjacima.

Title

Flip Box

Add me

Back Side

Easily add or remove any text on your flip box!

Title

Flip Box

Easily add or remove any text on your flip box!

Back Side

Easily add or remove any text on your flip box!

Title

Flip Box

Easily add or remove any text on your flip box!

Back Side

Easily add or remove any text on your flip box!

Budi dio promene

Uključi se!

ukljucitese

Otpad nije odgovornost samo jednog aktera, tiče se svih nas! Projekat Opštine sa nula otpada pruža podršku lokalnim zajednicama prekograničnog područja kako bismo zajedno unapredili sistem upravljanja otpadom vodeći brigu o okolišu i očuvanju prirodnih resursa.

Promena zahtjeva aktivan angažman svih interesnih strana! Jeste li vi jedna od njih?

Samo kroz podršku i međusobnu saradnju
možemo ostvariti tranziciju od linearne ka cirkularnoj ekonomiji!

Hajde da brojimo do nula!

Budite u toku

Najnovije vesti

U Posavotamnavskoj srednjoj školi u Vladimircima čas biologije na malo drugačiji način

U Posavotamnavskoj srednjoj školi u Vladimircima čas biologije na malo drugačiji način

Preduslov odgovornog ponašanja pojedinaca prema životnoj sredini je prvenstveno omogućavanje sticanja znanja o međusobnoj zavisnosti društveno-ekonomskog razvoja i zaštite životne…
Srednja škola Krupanj jedna od pilot škola u uvođenju „zelenijeg“ edukacijskog sadržaja u nastavni plan i program

Srednja škola Krupanj jedna od pilot škola u uvođenju „zelenijeg“ edukacijskog sadržaja u nastavni plan i program

U okviru projekta Opštine sa nula otpada jedan celi set projektnih aktivnosti usmeren je na mlađu populaciju i u tom…
Gimnazija „Josif Pančić“ uvodi dodatni edukacijski sadržaj u nastavni plan i program

Gimnazija „Josif Pančić“ uvodi dodatni edukacijski sadržaj u nastavni plan i program

Ekologija u obrazovanju je mnogo više od predavanja učenicima o zaštiti životne sredine. Ako malo bolje sagledamo sve dimenzije nauke…

Kalendar

Dešavanja i događaji