Skip to content
Jesmo li spremni za opštine sa nula otpada

Projektni tim u posjeti pilot opštinama: Jesmo li spremni za Opštine sa nula otpada?

Projektni tim Opštine sa nula otpada (eng. Zero Waste Municipalities) je mjesec april 2021. godine iskoristio za posjete pilot opštinama projekta i realizovao inicijalne sastanke sa predstavnicima opština, javnih komunalnih preduzeća, te pilot škola u kojima će se u naredne dvije godine implementirati projektne aktivnosti. Sastanci su održani u ukupno 6 pilot opština projektnog područja – 3 u Srbiji i 3 u Bosni i Hercegovini. Projektni partner u Bosni i Hercegovini, Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 posjetio je Visoko, Ilijaš i Sarajevo Centar, dok su sastanke u Bajinoj Bašti, Krupnju i Vladimircima održali Inženjeri zaštite životne sredine – EEG.

Sastanci u pilot opštinama

Predstavnici gradskih/opštinskih uprava, javnih komunalnih preduzeća i pilot škola imali su priliku upoznati se sa modelom cirkularne ekonomije i konceptom nula otpada (eng. Zero Waste concept), kao i sa projektnim ciljevima i aktivnostima koje će biti implementirane u 6 pilot opština. Za svaku od njih, projektom je predviđeno:

  • Razvoj Akcionog plana za nula otpada
  • Razvoj tehničko – investicione dokumentacije za nula otpada
  • Razvoj interaktivne GIS mape lokalnih divljih deponija na području pilot opštine
  • Čišćenje odabrane divlje deponije na području pilot opštine
  • Nabavka i instalacija kontejnera i kompostera za odvojeno prikupljanje otpada za domaćinstva kao i opreme za javna komunalna preduzeća.

Budući da je jačanje kapaciteta jedan od specifičnih ciljeva projekta, u tom pogledu za predstavnike javnih komunalnih preduzeća u pilot opštinama bit će organizovane trening edukacije na temu koncepta Nula otpada (eng. Zero Waste concept), te monitoringa i izvještavanja o komunalnom otpadu. Razmjena znanja i dobrih praksi bit će ostvarena kroz zajedničku studijsku posjetu Regionalnom centru za upravljanje otpadom u Mariboru, Slovenija.

Predstavnici javnih komunalnih preduzeća na sastancima su istakli da su divlje deponije, zastarjela mehanizacija, nepristupačnost terena, te velike količine animalnog otpada kojeg nisu u mogućnosti adekvatno zbrinuti samo neki od izazova sa kojima se susreću.  Predstavnici pilot opština su iskazali veliki interes za učešće u implementaciji projekta pri čemu su istakli da će im podrška u izradi akcionih planova i tehničko-investicione dokumentacije biti od velike pomoći. Uz navedeno, učesnici sastanaka složili su se da je stavljanje fokusa na jačanje javne svijesti o posljedicama neadekvatnog upravljanja otpadom ključno za ostvarenje napretka na polju socio-ekonomskog razvoja prekograničnog područja.

Obrazovanje kao temelj promjene

Uzimajući u obzir da se istinske trajne promjene u kulturi življenja i načinu poimanja upravljanja otpadom mogu realizovati samo ukoliko implementacija projekta uključi mlađu populaciju kao interesnu stranu, za srednjoškolce prekograničnog područja projekat predviđa uvođenje vannastavnog programa o cirkularnoj ekonomiji i konceptu nula otpada. U navedenim pilot opštinama izabrana je po jedna pilot srednja škola u kojoj će učenici imati priliku upoznati se sa konkretnim primjerima zelene ekonomije, te stečeno znanje praktično primijeniti u školskim radionicama za koje će oprema biti obezbijeđena u okviru projekta Opštine sa nula otpada.

U nastavku provedbe projektnih aktivnosti, projektni tim će uspostaviti saradnju sa ministarstvima zaštite okoliša, te ministarstvima nauke, obrazovanja i odgoja prekograničnog područja, te usaglasiti kurikulum vannastavnog programa za 6 pilot škola.

Evropska unija finansira projekat „Opštine sa nula otpada“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primjenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije projekat nastoji ojačati održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH. Zajedno ga od 1. marta 2021. godine realizuju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija) i trajaće 24 mjeseca. Ukupni budžet projekta je 413.608,44 EUR,  od čega je Evropska unija obezbijedila 351.567,17 EUR bespovratnih sredstava.

Za detaljnije informacije o projektu i redovno praćenje projektnih aktivnosti pridružite se zajednici Brojimo do nula na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn.

Hajde da Brojimo do nula!

Share this post