Skip to content
Nadlezna ministarstva1

Nadležna ministarstva podržala projekat Opštine sa nula otpada

Projektni tim Opštine sa nula otpada je u junu i julu 2021. godine imao pune ruke posla. Kako je najavljeno ranije, projektni tim je realizovao sastanke sa ministarstvima nadležnim za obrazovanje i zaštitu okoliša u prekograničnom području između Srbije i Bosne i Hercegovine.

S ciljem uključivanja svih interesnih strana i osiguranja sistemske podrške implementaciji projektnih aktivnosti, Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 održao je sastanke sa predstavnicima četiri nadležna ministarstva u Bosni i Hercegovini:

U međuvremenu u Beogradu, Inženjeri zaštite životne sredine – EEG održali su sastanke sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

Predstavnici institucija su na sastancima detaljno upoznati sa ciljevima projekta, aktivnostima koje će se u okviru projekta implementirati u pilot opštinama i pilot školama projektnog područja, te očekivanim rezultatima. Na sastancima su definisane i uloge, odgovornosti i obaveze interesnih strana, oblici dalje međusobne komunikacije, kao i konkretne aktivnosti čijoj implementaciji ministarstva mogu doprinijeti.

Iako će implementacija projektnih aktivnosti najviše pozitivnih promjena donijeti sistemu upravljanja otpadom, ostvarenje trajnog napretka u ovoj oblasti iziskuje promjenu mentaliteta i odnosa stanovništva prema problemu. U tu svrhu, projektne aktivnosti uključuju ​​jačanje kapaciteta svih interesnih strana, kao i jačanje javne svijesti. U skladu sa projektnim pristupom, koji je je holistički i preventivan kao i sam koncept nula otpada, aktivnosti su usmjerene direktno na obrazovni sistem koji će biti podržan uvođenjem vannastavnog programa o cirkularnoj ekonomiji i konceptu nula otpada u šest pilot srednjih škola u prekograničnom području:

Pilot škole će, osim obuke za nastavnike i učenike, dobiti opremu za reciklažu koja će se koristiti za praktičnu nastavu.

Predstavnici ministarstava izrazili su zadovoljstvo, te iskazali veliki interes za učešće u realizaciji projektnih aktivnosti, a fokus diskusije bio je upravo na vannastavnom programu za pilot škole. Prisutni su imali priliku upoznati se i sa osnovnim postulatima cirkularne ekonomije i koncepta nula otpada, te se govorilo o značaju koji uvođenje vannastavnog programa u srednje škole ima za pojedince, ali i odgoj društva u cjelini.

Evropska unija finansira projekat „Opštine sa nula otpada“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primjenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije projekat nastoji ojačati održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH. Zajedno ga od 1. marta 2021. godine realizuju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija) i trajaće 24 mjeseca. Ukupni budžet projekta je 413.608,44 EUR,  od čega je Evropska unija obezbijedila 351.567,17 EUR bespovratnih sredstava.

Za detaljnije informacije o projektu i redovno praćenje projektnih aktivnosti pridružite se zajednici Brojimo do nula na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn.

 

Share this post