Skip to content
oprojektu-hero

O projektu

O projektu

Opštine sa nula otpada

Projekat “Opštine sa nula otpada“ finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom.

Kroz primjenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije, projekat nastoji da ojača društveno – ekonomski razvoj u prekograničnom području između Srbije i Bosne i Hercegovine, kroz primjer 6 pilot opština – 3 u Republici Srbiji i 3 u Bosni i Hercegovini.

Jačanje kapaciteta za održiv sektor kroz uvođenje novog, održivog koncepta u kojem se otpad posmatra kao resurs

Promocija EU standarda, politika i praksi za efikasno korištenje resursa u sektoru upravljanja otpadom.

Postavljanje temelja za razvoj zelenog poduzetništva i cirkularne ekonomije u kojem otpad dobija nove vrijednosti.

Uspostavljanje čvrstih odnosa i saradnje između opštinskih institucija i javnih komunalnih preduzeća za buduće velike promjene u sektoru, što će u konačnici doprinijeti jednakom pristupu uslugama za sve građane.

Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU), Republike Srbije.

Projekat
u brojkama

0
Mjeseca
0
Partnera
0
Pilot opština
0
Aktivnosti

Demonstracijske aktivnosti
u pilot opštinama

Šest jedinica lokalne samouprave će poslužiti kao primjer dobre prakse kroz koji će se široj javnosti i interesnim stranama u sektoru predstaviti koristi uvođenja koncepta nula otpada, koji je već zaživio u zemljama Evropske unije.

tockici
 • Bajina Bašta
 • Ilijaš
 • Krupanj
 • Visoko
 • Vladimirci
 • Sarajevo, Centar
 • MSŠ “Hazim Šabanović”, Visoko
 • “Prva gimnazija” Sarajevo 
 • Srednjoškolski centar “Nedžad Ibrišimović”, Ilijaš 
 • Gimnazija “Josif Pančić“, Bajina Bašta 
 • Srednja škola „Krupanj“, Krupanj 
 • „Posavotamnavska srednja škola“, Vladimirci
 • KJKP Rad, Sarajevo 
 • JKP 12. septembar, Bajina Bašta 
 • JKP 1. maj, Krupanj 
 • JKP Izvor, Vladimirci 
 • JKP Visoko, Visoko

Planirane aktivnosti

Pilot opštine

Pilot škole

Javna komunalna preduzeća