Skip to content
chair-1379582_1920

Zelena nabavka namještaja i tekstila za javne zgrade i kancelarije

Zelena javna nabavka je dobrovoljni  instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. To je postupak pri kojem tijela javne uprave nabavljaju robu, radove i usluge koji tokom svog životnog vijeka imaju manji utjecaj na okoliš od roba, radova i usluga s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili.

Nabavka namještaja za regiju Västra Götaland (VGR) iznosi preko 10 miliona eura godišnje. Prije deset godina je samo mali dio namještaja i tekstila za javne zgrade i kancelarije na tržištu imalo eko oznaku. Kako bi se to promijenilo, 2002. godine pokrenut je projekt pod nazivom „Considerate design“. Projekt je bio fokusiran na to kako spojiti dizajn sa održivim razvojem. U početku su posjećivani proizvođači i dobavljači namještaja – pojedinačno ili na komercijalnim sajmovima radi razmatranja ekoloških aspekata i eko oznaka proizvoda. To je rezultiralo pokretanjem 25 projekata u kojima se VGR udružio s proizvođačima kako bi razvili proizvode koji zadovoljavaju kriterije pristupačnosti i okoliša. Kada je 2006. započeo novi rok nabavke, poboljšano je oko 40 proizvoda kako bi zadovoljili kriterije u skladu sa certificiranim eko oznakama. Ovi zeleni proizvodi u ugovorima za nabavku namještaja i tekstila su uspostavljeni kao Zelena lista.

Ciljevi akcije su:

  • Povećati utjecaj na proizvođače i dobavljače da u svoju ponudu uvrste namještaj koji zadovoljavaju kriterije u skladu sa ekološkim oznakama.
  • Povećati obim kupovine namještaja sa Zelene liste za više od 50%.

Zelena lista pokriva tri segmenta proizvoda: kancelarijski namještaj, kancelarijske stolice i namještaj za javne prostore, kao i tkanine / tekstil (presvlake i zavjese). Za namještaj to uključuje minimalne zahtjeve koji se odnose na upotrebu celuloznog materijala, usporivača plamena, ljepila, površinske obrade, tekstila i kože. Ostali aspekti koji se razmatraju su recikliranje materijala, dostupnost zamjenskih dijelova, utjecaj proizvoda na okoliš, ali i socijalni uvjeti tokom proizvodnje. Kako bi se kvalifikovali za Zelenu listu, proizvodi također moraju zadovoljiti i neke naprednije kriterije vezane za određene ekološke oznake budući da se njihovi kriteriji za namještaj temelje na procjeni životnog ciklusa proizvoda i povezane proizvodnje, upotrebe i odlaganja. Tako na primjer, Certifikat Nordic Swan postavlja strožije zahtjeve prema porijeklu drveta, recikliranoj plastici i metalu, manjoj upotrebi resursa, pogotovo opasnih materijala, te trajnosti i mogućnosti recikliranja.

Od pokretanja projekta 2002. godine, udio proizvoda koji zadovoljavaju kriterije eko oznake stalno se povećava. U 2008. godini proizvodi s eko oznakama činili su 33% nabavne vrijednosti, pri čemu se broj povećao na 41% godinu dana kasnije. Prekretnica je postignuta 2012. godine kada su proizvodi sa Zelene liste predstavljali više od polovine (57%) vrijednosti svih proizvoda koje je VGR kupio po prvi put, uključujući preko 450 proizvoda. Nova nabavka se organizuje svake tri do četiri godine. 

Zelena lista je na nekoliko načina utjecala na tržište namještaja i stvorila je dobitnu situaciju i za dobavljače i za kupce okolišno prihvatljivijih proizvoda, tako što je kompanijama ispunjavanje kriterija u skladu sa eko oznakama učinila privlačnijim, kao i recenzije treće strane. Također, pristup Zelenoj listi potaknuo je znanje i zelene ambicije u industriji namještaja te je odigrao snažnu ulogu u unaprjeđenju ekološke zrelosti tržišta u Švedskoj. Ostale regije u Švedskoj koriste Zelenu listu kao uzor za zelene javne nabavke proizvoda za interijere i tekstil.

Za implementaciju ove mjere potrebno je identifikovati proizvođače i dobavljače namještaja koji u svom asortimanu nude namještaj koji ispunjava uvjete za eko oznaku. Također, potrebno je uspostaviti saradnju između predstavnika javnih institucija sa proizvođačima i dobavljačima koji pružaju usluge u skladu sa propisima zelene javne nabavke.

Share this post