Skip to content
zwm

Trening program: Provedba inicijativa za uvođenje koncepta nula otpada u lokalnim zajednicama

Pozivamo vas da nam se pridružite na online trening programu PROVEDBA INICIJATIVA ZA UVOĐENJE KONCEPTA NULA OTPADA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA koji će se održati 24. i 25. februara 2022. godine sa početkom u 9.00 sati.

Trening program Provedba inicijativa za uvođenje koncepta nula otpada u lokalnim zajednicama za cilj ima pomoći svim akterima u oblasti upravljanja otpadom i zaštite okoliša u njihovim kontinuiranim naporima da unaprijede sistem upravljanja otpadom primjenom strategija i praksi za postizanje nula otpada te adekvatnim praćenjem i izvještavanjem o uspješnosti njihove implementacije.

Prvi dan treninga je predviđen za upoznavanje učesnika sa strategijama za postizanje nula otpada na lokalnom nivou kroz primjere najboljih dostupnih praksi i dokazanih tehnologija iz oblasti.

Drugi dan će biti fokusiran na predstavljanje smjernica za podršku poslovnim modelima za postizanje nula otpada, primjeni ekonomskih poticaja, uključivanje zajednice te smjernica za praćenje i izvještavanje o uspješnosti implementacije praksi nula praksi na lokalnom nivou.

Svaki učesnik koji uspješno prođe obuku dobija i certifikat o učešću.

Za učešće na treningu potrebno je izvršiti registraciju prijavom na link: https://bit.ly/3HwkQjW, najkasnije do 23. februara 2022. godine.

Agendu treninga možete preuzeti na klikom na ovaj link.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email