Skip to content
chair-1379582_1920

Zelena nabavka namještaja i tekstila za javne zgrade i kancelarije

Zelena javna nabavka je dobrovoljni instrument zaštite životne sredine kojim se podstiče zaštita životne sredine i održiva potrošnja i proizvodnja. To je postupak pri kojem tela javne uprave nabavljaju robu, radove i usluge koji tokom svog životnog veka imaju manji uticaj na životnu sredinu od roba, radova i usluga s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili.

Nabavka nameštaja za regiju Västra Götaland (VGR) iznosi preko 10 miliona evra godišnje. Pre deset godina je samo mali deo nameštaja i tekstila za javne zgrade i kancelarije na tržištu imalo eko oznaku. Kako bi se to promenilo, 2002. godine pokrenut je projekt pod nazivom „Considerate design“. Projekat je bio fokusiran na to kako spojiti dizajn sa održivim razvojem. U početku su se posećivali proizvođači i dobavljači nameštaja – pojedinačno ili na komercijalnim sajmovima radi razmatranja ekoloških aspekata i eko oznaka proizvoda. Rezultat toga je pokretanje 25 projekata u kojima se VGR udružio s proizvođačima kako bi razvili proizvode koji zadovoljavaju kriterijume pristupačnosti i životne sredine. Kada je 2006. godine započeo novi rok nabavke, poboljšano je oko 40 proizvoda kako bi zadovoljili kriterijume u skladu sa sertifikovanim eko oznakama. Ovi zeleni proizvodi u ugovorima za nabavku nameštaja i tekstila su uspostavljeni kao Zelena lista.

Ciljevi akcije su:

  • Povećati uticaj na proizvođače i dobavljače da u svoju ponudu uvrste nameštaj koji zadovoljava kriterijume u skladu sa ekološkim oznakama.
  • Povećati obim kupovine nameštaja sa Zelene liste za više od 50%.

Zelena lista pokriva tri segmenta proizvoda: kancelarijski nameštaj, kancelarijske stolice i nameštaj za javne prostore, kao i tkanine / tekstil (presvlake i zavese). Za nameštaj to uključuje minimalne zahteve koji se odnose na upotrebu celuloznog materijala, usporivača plamena, lepka, površinske obrade, tekstila i kože. Ostali aspekti koji se razmatraju su recikliranje materijala, dostupnost zamenskih delova, uticaj proizvoda na životnu sredinu, ali i socijalni uslovi tokom proizvodnje. Kako bi se kvalifikovali za Zelenu listu, proizvodi takođe moraju da zadovolje i neke naprednije kriterijume vezane za određene ekološke oznake budući da se njihovi kriterijumi za nameštaj temelje na proceni životnog ciklusa proizvoda i povezane proizvodnje, upotrebe i odlaganja. Tako na primer, Sertifikat „Nordic Swan“ postavlja strožije zahteve prema poreklu drveta, recikliranoj plastici i metalu, manjoj upotrebi resursa, pogotovo opasnih materijala, tako i trajnosti i mogućnosti recikliranja.

Od pokretanja projekta 2002. godine, udeo proizvoda koji zadovoljavaju kriterijume eko oznake stalno se povećava. U 2008. godini proizvodi sa eko oznakama činili su 33% nabavne vrednosti, pri čemu se broj povećao na 41% godinu dana kasnije. Prekretnica je postignuta 2012. godine kada su proizvodi sa Zelene liste predstavljali više od polovine (57%) vrednosti svih proizvoda koje je VGR kupio po prvi put, uključujući preko 450 proizvoda. Nova nabavka se organizuje svake tri do četiri godine.

Zelena lista je na nekoliko načina uticala na tržište nameštaja i stvorila je dobitnu situaciju i za dobavljače i za kupce ekološki prihvatljivijih proizvoda, tako što je kompanijama ispunjavanje kriterijuma u skladu sa eko oznakama učinila privlačnijim, kao i recenzije treće strane. Takođe, pristup Zelenoj listi podstakao je znanje i zelene ambicije u industriji nameštaja te je odigrao snažnu ulogu u unapređenju ekološke zrelosti tržišta u Švedskoj. Ostale regije u Švedskoj koriste Zelenu listu kao uzor za zelene javne nabavke proizvoda za interijere i tekstil.

Za implementaciju ove mere potrebno je identifikovati proizvođače i dobavljače nameštaja koji u svom asortimanu nude nameštaj koji ispunjava uslove za eko oznaku. Takođe, potrebno je uspostaviti saradnju između predstavnika i predstavnica javnih institucija sa proizvođačima i dobavljačima koji pružaju usluge u skladu sa propisima zelene javne nabavke.

Share this post