Skip to content
__opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__mnn__images__2017__11__SparklingWaterFountain_Paris-e1c8f8ae7f0e412184bb793bd5913f3c

Inicijativa „Pariška voda bez plastičnog otpada“– Eau de Paris

Gradovi koji građanima i građankama, kao i turistima i turistkinjama pružaju mogućnost besplatne pitke vode primećuju značajno smanjenje plastičnog otpada. Time se ne samo smanjuje zagađenje, već i gradovi štede novac na prikupljanju i preradi otpada. Instaliranje mreže fontana s pitkom vodom u gradovima potiče pojedince i pojedinke da koriste boce za vodu za višekratnu upotrebu i eliminiše nepotrebnu kupovinu plastičnih boca za jednokratnu upotrebu.

U Francuskoj se 8,7 milijardi litara vode flašira i konzumira, a samo polovina tih boca se reciklira. S obzirom na to da su plastične boce jedan od primarnih izvora zagađenja okeana, ‘Paris de l’eau zero déchetplastique’ (Akcija za vodu bez plastičnog otpada) pokrenula je novu inicijativu za rešavanje zagađenja jednokratnom plastikom kako bi učinila Pariz prvim gradom sa vodom za piće bez plastičnog otpada.

Cilj ove inicijative je podići svest građana i građanki o važnosti smanjenja plastičnog otpada i podstaći ih da koriste višekratne boce za piće i na taj način smanjiti plastični otisak grada Pariza.

Od 2015. godine, grad Pariz se obavezao da će ukloniti plastične boce iz gradske većnice i razviti mrežu javnih fontana kroz participativnu mrežu. Pored toga, 2019. godine, gradsko komunalno preduzeće „Eau de Paris“ pokrenulo je inicijativu „Pariška voda bez plastičnog otpada“, pozivajući sve Parižane i Parižanke da potpišu manifest čiji je cilj smanjiti upotrebu plastičnih boca u svakodnevnom životu. Da bi se to postiglo, osnovan je „ActionTank“ ili radna grupa za razvoj konkretnih i primenjivih rešenja za grad Pariz, u kojoj aktivno učestvuje„SurfriderEurope“.

Inicijatorii inicijatorke ove akcije naglasili su da se izbegavanjem kupovine vode u plastičnim bocama i konzumiranjem vode sa fontana ili česmi, smanjuje količina otpada za 7 kg po osobi godišnje, ali takođe i štedi značajna količina novca koji ljudi svakodnevno troše na kupovinu flaširane vode.

Pored navedenog, „Eau de Paris“ je razvio aplikaciju sa mapom fontana gde su stanovništvu i turistima i turistkinjama dostupne lokacije svih fontana u gradu. Ova mapa je dostupna i na zvaničnoj stranici preduzeća. Ukupno 1.200 fontana/česmi za piće se napaja istom mrežom koja opslužuje i sva domaćinstva u gradu. Osoblje preduzeća redovno održava i popravlja fontane, a voda iz fontana je testirana i jako je dobrog kvaliteta.

Da bi se ova akcija primenjivala potrebno je izvršiti identifikaciju i mapiranje postojećih i napraviti plan izgradnje/postavljanja novih fontana/česmi na području opštine/grada, te sprovesti intenzivnu kampanju promocije aktivnosti i njenih ciljeva koji se pre svega odnose na smanjenje nastajanja plastičnog otpada.

Share this post