Incijativa “Zona smanjene upotrebe plastike” je pokrenuta u gradu Mostaru u cilju smanjenja onečišćenja okoliša plastikom u BiH

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH i UN regionalni centar aktivnosti Medwaves sa zadovoljstvom najavljuju početak incijative “𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐤𝐞”. Ova inicijativa ima za cilj kreiranje zajednice perspektivnih i okolišno osviještenih vlasnika hotela, restorana, kafića i barova koji žele postepeno izbaciti jednokratne plastične proizvode (JPP) iz svojih poslovnih aktivnosti, kako bi doprinijeli smanjenju onečišćenja plastikom na području Albanijie, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore.

✔ Plastične boce i čepovi, posude za hranu, vrećice, ambalaža i omoti, kao i limenke, ubrajaju se među deset najčešćih vrsta otpada koje se susreću prilikom čišćenja priobalnog područja Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
✔ Ovi proizvodi su namijenjeni za jednokratnu upotrebu koja traje najčešće samo nekoliko minuta, nakon čega se klasificiraju kao otpad. Zabrinjavajuća je činjenica da svaki treći JPP završi u moru, gdje se razlaže stoljećima.
✔ Čak 80% plastičnog otpada koji završi u moru je rezultat neadekvatnog upravljanja otpadom i nedostatkom infrastrukture u gusto naseljenim gradskim područjima, sa kojih putem rijeka otpad dospijeva u more.
✔ Zagađenost plastikom šteti okolišu i ljudskom zdravlju, kontaminira mora i tlo.
✔ Tri od četiri osobe smatraju da upotreba JPP- treba biti što prije zabranjena
✔ 82% svjetske populacije preferira proizvode sa manjom količinom plastike u pakovanju
✔ Incijativa “Zona smanjene upotrebe plastike” je uspješno implementirana i u drugim zemljama, rezultirajući značajnim smanjenjem plastičnog otpada, istovremeno donoseći finansijske uštede biznisima i gradovima koji su učestvovali u implementaciji.

U cilju suočavanja sa eskalirajućim problemom generisanja plastičnog otpada, CENER 21 je uspostavio partnerstvo s MedWavesom i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) sa ciljem provođenja inicijative “𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐤𝐞”. Ova inicijativa će biti pokrenuta u tri općine u Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, sa planom daljeg širenja na nacionalni nivo, kao i uključivanje općina na Kosovu, do kraja sljedeće godine.

Inicijativa “𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐤𝐞” ima za cilj motivirati i podržati vlasnike hotela, restorana i kafića u postepenom smanjenu količine jednokratnih plastičnih proizvoda dostavljenim krajnjim kupcima/ gostima.

Hoteli, restorani, kafići i barovi često se oslanjaju na jeftine, praktične, funkcionalne i široko rasprostranjene jednokratne plastične proizvode poput slamki, čaša, kesa i higijenskog pribora. Nažalost, otežano I neadekvatno prikupljanje i tendencija nagomilavanje ovih proizvoda na neadekvatnim mjestima rezultiraju zabrinjavajućom zagađenosti okoliša plastikom, što umanjuje estetsku privlačnost obala, plaža i gradova. Kao posljedica navedenog, smanjen je broj posjetitelja, što dovodi do pada broja zaposlenih i prihoda, ali i povećanja troškova za porezne obveznike koji su uključeni u čišćenje plaža i gradova.

S obzirom da količina generisanog plastičnog otpada eksponencijalo raste, važno je da hoteli, restorani, kafići i barovi preuzmu aktivnu ulogu u borbi protiv onečišćenja plastikom i promovisanju cirkularne upotrebe plastike. Oni to mogu postići direktno, smanjenjem potražnje jednokratnih plastičnih proizvoda kroz poticanje izbjegavanja prekomjerne upotrebe plastike, istovremeno zagovarajući korištenje višekratnih i istinski održivih alternativa.

Kampanje za podizanje svijesti javnosti o štetnom utjecaju plastike na okoliš i ljudsko zdravlje, izazvala su globalnu zabrinutost i potakle na razmišljanje o širokoj rasprostranjenosti jednokratnih plastičnih proizvoda u hotelima, restoranima, barovima i kafićima. Kao rezultat, ljudi teže smanjenju i izbjegavanju upotrebe jednokratnih plastičnih proizvoda. S druge strane, suočavaju se s izazovima prilikom putovanja ili konzumiranja hrane i pića u pokretu. Kupci, naročito mladi, preferiraju kompanije koje aktivno rade na smanjenju onečišćenja plastikom. S druge strane, sve više preduzeća želi smanjiti svoj negativan utjecaj na okoliš, kako iz moralnih razloga, tako i zbog poslovne održivosti. Međutim, često im nedostaje smjernica o tome kako započeti promjene.

Incijativa “𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐤𝐞” je osmišljena sa ciljem pružanja podrške i jačanja kapaciteta HoReCa sektora građana i turista u prevazilaženju problema prekomjerne konzumacije jednokratnih plastičih proizvoda.

“𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐤𝐞” predstavlja praktičan i revolucionaran korak u smanjenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda, istovremeno prikazujući održive načine na koje lokalni biznisi mogu rješavati zabrinjavajući problem onečišćenja okoliša plastikom. HoReCa biznisi mogu eliminirati nepotrebne ili problematične JPP i preći na upotrebu višekratnih čaša, boca i vrećica, poticati kupce da donose vlastite posude, usvojiti praksu pružanja JPP samo na zahtjev gostiju, pritom koristeći sigurnije i cirkularne materijale poput drva. Promjena je ostvariva, ali zahtijeva promjenu načina razmišljanja, usvajanje novih navika i operativnih postupaka, kao i snažnu saradnju i efikasnu komunikaciju s dobavljačima i kupcima.

U narednom periodu, projektni tim CENER-a 21 će kontaktirati vlasnike hotela, restorana, kafića i barova u gradu Mostaru kako bi procijenili trenutnu zastupljenost jednokratnih plastičnih proizvoda (JPP), razgovarali o dostupnim opcijama za smanjenje ili eliminaciju njihove upotrebe, te pružili podršku u implementaciji najprikladnijih individualnih rješenja za njihovo poslovanje.

“𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐤𝐞”” se temelji na iskustvu iz pilot faze projekta koju je GIZ proveo 2020. i 2021. godine u pet općina u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Također, inspirisana je uspjehom Balearskog programa bez plastike, koji je vođen od strane španske fondacije Save The Med.

U cilju lakše procjene kvalitete dostupnih alternativa, kroz incijativu “Zona smanjene upotrebe plastike” usvojen je Indeks iskrenih alternativa plastici (engl. Honest Alternatives to Plastic Index – H.A.P.I.), alat razvijen od strane fondacije Save the Med koji služi kao pomoć korisnicima u smanjenju upotrebe JPP-a, uz izbjegavanje ekomanipulacije i plasiranje lažnih rješenja. Zero Waste HoReCa vodič, razvijen od strane Zero Waste Montenegro, izrađen je za potrebe provođenja Incijative i sadrži primjere i informacije o stvarnim održivim alternativama jednokratnim plastičnim proizvodma, koje su dostupne u zemljama implementacije projekta.

Često alternativna rješenja JPP koja su dostupna na tržištu nisu istinski održiva, uprkos zelenim etiketama i deklaracijama. Primjenom Indeksa iskrenih alternativa plastici (H.A.P.I.) i uz podršku Zero Waste HoReCa, CENER 21 će moći objektivno procijeniti okolišni utjecaj JPP koji se koriste u svakom HoReCa biznisu uključenom u projekat. Upoređujući ih sa postojećim alternativnim proizvodima na tržištu, cilj je učesnicima projekta obezbijediti skup izvodljivih opcija za smanjenje ili eliminaciju plastike i kontinuirano poboljšanje performansi biznisa.

Da bi se pridružili inicijativi “𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐤𝐞”, zainteresovani biznisi će morati popuniti upitnik za samoprocjenu, u cilju procjene trenutne potrošnju jednokratnih plastičnih proizvoda i potpisati Deklaraciju o posvećenosti u kojoj se obavezuju da će implementirati mjere za smanjenju ili eliminaciji zastupljenih jednokratnih plastičnih proizvoda. Biznisi koji učestvuju u incijativi će dobiti naljepnice i letke „Radimo da postanemo Zona sa smanjenom upotrebom plastike“ kako bi informirali svoje dobavljače i klijente o njihovom angažmanu, te će dobiti prilagođenu podršku za implementaciju identificiranih rješenja, praćenje napretka i komuniciranje postignuća svojim klijentima.

𝑈𝑐̌𝑒𝑠̌𝑐́𝑒 𝑢 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑗𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 “𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐬𝐦𝐚𝐧𝐣𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐤𝐞” 𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑝𝑢𝑛𝑜 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜!

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u Incijativi “Zona smanjene upotrebe plastike“ molimo kontaktirajte neke od ponuđenih e-mailova: sadzida.hafizovic@cener21.ba i ajla.sijaric@cener21.ba.

Projektni tim CENER 21 Vam stoji na raspolaganju i rado će odgovoriti na Vaša pitanja i nedoumice.

***
Osmišljena u skladu s Direktivom Evropske komisije (2019/904) o jednokratnim plastičnim proizvodima, „Zona sa smanjenom upotrebom plastike“ je zajednička incijativa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ-a i Medwaves-a, koju implementiraju lokalni partneri u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori.
Program za integrirano upravljanje otpadom i prevenciju morskog otpada na Zapadnom Balkanu (MLP), finansira Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, s ciljem osnaživanja i pružanja podrške 4 zemlje Zapadnog Balkana u akcijama za smanjenje odlaganja plastičnog otpada u Jadransko more, olakšavanjem regionalne razmjene, razmjene znanja i prekogranične saradnje. GIZ je vodeća organizacija u području međunarodne saradnje za održivi razvoj i internacionalnom obrazovanju, posvećena oblikovanju bolje budućnosti za život širom svijeta. S više od 50 godina iskustva u raznim područjima, uključujući ekonomski razvoj i promicanje zapošljavanja, energetiku i okoliš te mir i sigurnost, GIZ nastoji ostvariti pozitivne promjene.

MedWaves je centar osnovan u Barceloniji (Španija) u skladu sa pravnim okvirom  Mediteranskog Akcionog Plana (MAP) prema Barcelonskoj konvenciji, koji pripada  Okolišnom Programu Ujedinjenih Nacija (UNEP) s ciljem pronalaska zajedničkih rješenja ekoloških izazova, baziranih na kružnoj ekonomiji i održivoj potrošnji i proizvodnji. MedWaves također djeluje kao regionalni centar Štokolmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađivačima (engl. Persistent Organic Pollutants – POPs), što ga čini platformom za razvoj zajedničkih rješenja koja se bave zajedničkim izazovima okoliša na regionalnom i globalnom nivou. MedWaves se aktivno bavi rješavanjem problema zagađenja plastikom u Mediteranskoj regiji putem edukacije, tehničke saradnje i razvojem politika, kao i kroz implementaciju i širenje inovativnih rješenja za poslovne subjekte.