Skip to content
coffee-logs-gallery-830x540-800x530

Londonska priča B20: Grijemo se na kafu?

Velika Britanija proizvodi 500.000 tona otpadnog taloga kafe svake godine, od čega se većina odlaže na deponije, pri čemu se emitira metan, staklenički gas koji je 28 puta štetniji od ugljendioksida.

Prerađivačka kompanija Bio – bean (Velika Britanija) je zasnovana na viziji prema kojoj otpad ne postoji, već samo resursi, koji se pogrešno tretiraju. Talog kafe veoma je kaloričan i sadrži vrijedne supstance, što ih čini idealnom sirovinom za proizvodnju čistih goriva – Bio – bean je u tome prepoznao svoju razvojnu šansu! Kompanija se bavi recikliranjem otpadnog taloga od kafe koristeći ga za proizvodnju peleta i briketa te istražuje mogućnosti za proizvodnju biodizela i biohemijskih materija.

Bio – bean kroz svoj dobavljački lanac sprovodi sakupljanje istrošenog taloga od kafe iz kafića, restorana i fabrika, koji se zatim odvozi u njihov pogon za reciklažu i koristi u izradi tzv. B20 mješavine. Novo biogorivo dobiva se ekstrakcijom ulja iz taloga kafe koje se potom miješa s drugim mastima i uljima. Novonastala smjesa ulja i masti se zatim miješa s mineralnim dizelom kako bi se proizvelo gorivo u kojem će udio bio-komponente iznositi 20%. Na ovaj način kompanija je proizvela 6.000 litara ulja od kafe u toku sprovođenja jednog pilot projekta što je dovoljno da pomogne u pogonu jednog gradskog autobusa tokom cijele godine. Korištenjem ovog biodizela za pogon londonskih autobusa, očekuje se smanjenje emisije CO2 za 10% – 15%.

Pored toga, u prvoj svjetskoj kompaniji za reciklažu kafe Bio – bean, inženjeri pretvaraju talog kafe u kvalitetne tzv. cjepanice kafe (eng. Coffee Logs) – koje se koriste u kaminima i pećima kao održiva alternativa drvnim cjepanicama i drugim konvencionalnim fosilnim gorivima. Godišnje se u tvornici može preraditi oko 50.000 tona taloga kafe, što je otprilike četvrtina godišnjeg otpada od taloga kafe nastalog u Londonu.

U narednom periodu kompanija planira proizvesti „čistu smjesu“ biodizela u kojoj neće biti drugih masti i ulja koja se trenutno nalaze u mješavini B20 biodizela.

Recikliranje kafe doprinosi smanjenju stakleničkih gasova, smanjuje odlaganje otpada na deponijama, pomaže u smanjivanju korištenja fosilnih goriva te daje kafi novu dodanu vrijednost.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email